اگرچه شیشه های هوشمند نسبت به شیشه های معمولی گران تر هستند، اما با در نظر گرفتن موارد زیر میتوانید انتخابی هوشمندانه داشته باشید؛

۱هزینه ابتدایی برای خرید پرده های لوکس بسیار زیاد میباشد.

۲هزینه نگهداری سالیانه پرده های لوکس از قبیل هزینه باز کردن ، هزینه شستشوی مخصوص و هزینه نصب مجدد.

۳آسیب پذیری پرده های معمولی در برابر نور خورشید و تغییر رنگ با گذشت زمان و عمر کوتاهتر در مقایسه با شیشه های هوشمند.

۴هزینه های مربوط به پزشک و بیمارستان در حالت استفاده از پرده های معمولی و ریسک ابتلا به بیماریهای تنفسی.

۵به دلیل عدم کنترل هوشمندانه دما توسط شیشه ها ، شما باید هزینه های جاری بیشتری در طول سال برای سرمایش و گرمایش پرداخت کنید.

۶بدلیل اینکه پرده های معمولی باعث تیره شدن محل کار و یا زندگی شما میشنود از این رو شما مجبورید در ساعاتی که میزان نور در حد اکثر خود نیست از روشنایی استفاده کنید که به هزینه شما اضافه میکند.

۷آسیب پذیری بیشتر پوست شما در برابر اشعه ماورای بنفش که میتواند از پرده های معمولی عبور کند و باعث پیری پوست شما شود. ارزش جوانی شما قابل اندازه گیری نیست !

 

بازگشت