مشخصات ملك

زمین - سلمانشهر (متل قو)

برای فروش 1,000,000 تومان متری - زمین, مسکونی

سلمانشهر

شهرک دهکده شیرین

زمین 860  متر مربع

سند 6 دانگ

شماره تماس 1942767 0911

ملك در نقشه

املاك مشابه