مشخصات ملك

زمین

برای فروش 2,600 تومان متری 

تنکابن

خیابان خیام

زمین 1260  متر مربع

3 نبش

سند 6 دانگ

شماره تماس 1942767 0911

ملك در نقشه

املاك مشابه

زمین
برای فروش

زمین

سلمانشهر سی سرا باغ مرکبات 10 هکتار قابلیت ساخت شهرک… اطلاعات بيشتر

350,000 تومان متری