مشخصات ملك

زمین - سلمانشهر (متل قو)

برای فروش 950,000 تومان متری - زمین

سلمانشهر

سی سرا نارنج بند بن

400 متر مربع

داخل مجموعه

شماره تماس 1942767 0911

ملك در نقشه

املاك مشابه