مشخصات ملك

زمین - کلار آباد

برای فروش 1,800,000 تومان متری 

کلار آباد

شهرک امیر دشت

2310 متر مربع زمین

سند 6 دانگ

شماره تماس 1942767 0911

ملك در نقشه

املاك مشابه