مشخصات ملك

زمین - کلار آباد

برای فروش 1,800,000 تومان متری 

کلارآباد

شهرک امیر دشت

زمین 1000متر مربع

شماره تماس 1942767 0911

ملك در نقشه

املاك مشابه