گروه مهندسی معمار

زمین

زمین
برای فروش
550,000 تومان متری - زمین

سلمانشهر 546 متر زمین داخل شهرک سند 6 دانگ با جواز…

اطلاعات بيشتر
546 متر مربع

نوشته اي وجود ندارد!